САКАМ ДА КАЖАМ

  • ЛЕПЧЕ И ПАРИЧКА
    Земја-членка на НАТО се доведе во ситуација не само политичката, туку енергетската, а со тоа и економската стабилност да ѝ […]