Во епизодата, Барнам кажа дека кодот е збунувачки, бидејќи содржи елемeнти на квантна физика, биохемија и генетика.