ФИЛХАРМОНИЈАТА СЛАВИ 100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА БЕРНШТАЈН