СМАРТ.СДК.МК е заеднички проект на Сакам да кажам и дигиталната редакција СДК.МК. Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на авторите и не ги одразуваат оние на Владата на САД.

САКАМ ДА КАЖАМ

  • НОВИЧОК КАЗАЧОК
    И викате, можеме ние дворот сами да си го исчистиме, а? Не треба никој од надвор да ни кажува што […]