СМАРТ.СДК.МК е заеднички проект на Сакам да кажам и дигиталната редакција СДК.МК. Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на авторите и не ги одразуваат оние на Владата на САД.

САКАМ ДА КАЖАМ

  • СПОР ЗА ДОГОВОР
    Многу е тешко да се прифати дека е постигнат договор со Грција. Некако потсвесно, кога ќе се спомене Грција ти […]