САКАМ ДА КАЖАМ

  • БАНДЕРА ВО ЌУСТЕНДИЛ
    Дали нашава власт побарала гаранција од другите земји-членки на ЕУ дека во иднина нема да бидат соучесници на малтретирањето од […]