АДЕЛ ДОБИ ПОНУДА ДА ПЕЕ ЕДНА ГОДИНА ВО ЛАС ВЕГАС ЗА 20 МИЛИОНИ ФУНТИ