ГЕРМАНИЈА СО 1.000 НАСТАНИ ЌЕ СЛАВИ 250 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА БЕТОВЕН