ПОЗАБАВНО Е ДА СЕ БИДЕ СТАР ЏЕЗЕР, ОТКОЛКУ СТАР РОКЕР, ВЕЛИ РАМБО АМАДЕУС