АРМАНИ ПРОСЛАВИ 40 ГОДИНИ НА ЛИНИЈАТА „ЕМПОРИО“ СО РЕВИЈА ВО МИЛАНО