КАБИНИ ЗА ДРЕМКА ПОСТАВЕНИ НА АЕРОДРОМОТ ВО ВАШИНГТОН