СОФИ ХАНА, НОВАТА АГАТА КРИСТИ, МЕЃУ ГОСТИТЕ НА СКОПСКИОТ ФЕСТИВАЛ БУКСТАР