ДЕСЕТМИНУТЕН АПЛАУЗ ЗА ТАНЦОТ И БОИТЕ НА МИСТИЧНАТА КИНА ВО ВЕЛЕШКИОТ ТЕАТАР