АКАДЕМСКИОТ ХОР „МИРЧЕ АЦЕВ“ ЌЕ ОДРЖИ ГОДИШЕН КОНЦЕРТ ВО СКОПЈЕ