40 ДЕЛА ОД ДЕВЕТГОДИШНИОТ ФИЛИП ЦИГЛЕЊАК СИМОНОВСКИ НА ИЗЛОЖБА ВО ДКЦ „КАРПОШ“