ПОРАНЕШЕН МОДЕЛ ГО ТУЖИ АКСЛ РОУЗ ЗА НАВОДЕН СЕКСУАЛЕН НАПАД ОД 1989