20-ГОДИШНА ФОТОПРИКАЗНА НА АЛЕКСАНДАР КОНДЕВ НА ИЗЛОЖБА ВО МАЛА СТАНИЦА