АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВ ЌЕ ВОЗИ ВЕЛОСИПЕД НИЗ БИВША ЈУГОСЛАВИЈА, СО ЖЕЛБА ДА ПОЧНЕ РЕГИОНАЛЕН ТУР ДЕ ФРАНС