ПО ГРЕНЛАНД, РОЗОВИОТ МРАЗ СЕ ПОЈАВИ И НА ИТАЛИЈАНСКИТЕ АЛПИ