АМАЛФИ ГОДИШНО ГО ПОСЕТУВААТ ПЕТ МИЛИОНИ ТУРИСТИ, НО СЕГА ПРВПАТ ЌЕ ДОБИЕ МЕЃУНАРОДЕН АЕРОДРОМ