МОДЕЛИ НА „АЛФА РОМЕО“ ЈА УКРАСИЈА ПРОСЛАВАТА НА ДЕНОТ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ВО СКОПЈЕ