„МАКЕДОНИСИМО“ СО ОРКЕСТАРОТ „АЈГА“ ГО СРАБОТИВМЕ ЗА МНОГУ КРАТКО ВРЕМЕ, ВЕЛИ ДИРИГЕНТКАТА АНА СПАСОВСКА