ТВОРЕШТВОТО НА СКУЛПТОРОТ АНЃЕЛ ДИМОВСКИ-ЧАУШ НА ИЗЛОЖБА ВО МАНУ