СЕКОЈА НЕДЕЛА ПО ЕДНА БАЈКА ОД МАКЕДОНИЈА НА „БРАВО СИНЕ“, ДВИЖЕЊЕТО ВО СПОМЕН НА ИВО ЛАУРЕНЧИЌ