СЕКОЈДНЕВИЕТО НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ СНИМЕНО ВО ТЕАТАРСКИОТ ПЕРФОРМАНС „ОКЛОП“