КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА ФИЛХАРМОНИЈАТА ЗА ПРВПАТ СО КОНЦЕРТИ ВО КАЗАХСТАН