НОВАТА АКЦИЈА НА ЛИК БЕСОН „АННА“ ИГРА ВО СКОПСКИТЕ КИНА