МИЛИОНИ АНТИЛОПИ ГИ ПОМИНУВААТ САВАНИТЕ ВО ЈУЖЕН СУДАН ВО НАЈГОЛЕМАТА МИГРАЦИЈА НА ЦИЦАЧИ НА СВЕТОТ