БАРСЕЛОНА ОТВОРА ЗА ЈАВНОСТ УШТЕ ЕДНО РЕМЕК-ДЕЛО НА ГАУДИ ЗА ДА ГО ОБНОВИ ТУРИЗМОТ