КРИТИЧАРКАТА СУНЧИЦА УНЕВСКА ВО ЖИРИТО ЗА АРАПСКИ ФИЛМОВИ НА КАНСКИОТ ФЕСТИВАЛ