ИЗЛОЖБА НА СТАРИ ФОТОГРАФИИ ОД СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ ВО МАКЕДОНИЈА И БУГАРИЈА ВО МУЗЕЈОТ НА РСМ