ПРОМОЦИЈА НА НОВИТЕ КНИГИ НА ИГОР АНЃЕЛКОВ, ТОНИ ДИМКОВ И ЅВЕЗДАН ГЕОРГИЕВСКИ НА ФЕСТИВАЛОТ „АРТАРЕА/АРТЕРИЈА“