НОВООТКРИЕНИ ОРУДИЈА КАЖУВААТ ДЕКА ЛУЃЕТО ЖИВЕЕЛЕ ВО СЕВЕРНА АМЕРИКА ПРЕД 26.500 ГОДИНИ