АТАКАМА Е НАЈСУВОТО МЕСТО НА СВЕТОТ, НО НА ПЕРИОДИ СЕ ПРЕТВОРА ВО ЦВЕТНА ПУСТИНА