СТУДЕНТСКАТА РЕВИЈА НА ТМФ ИСТРАЖУВАШЕ РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ РЕАЛНА И КОМПЈУТЕРСКИ СОЗДАДЕНА УМЕТНОСТ