АВТОПОРТРЕТ НА ВАН ГОГ НАЈДЕН СКРИЕН ЗАД ЕДНА ОД НЕГОВИТЕ СЛИКИ