700 ЛУЃЕ СЕ ЗАБАВУВАА КАКО ЛУЈ 14 И МАРИЈА АНТОАНЕТА ВО ВЕРСАЈ