ГЕРМАНИЈА ГО ИМА НАЈЗДРАВИОТ БАЛАНС ПОМЕЃУ РАБОТАТА И ПРИВАТНИОТ ЖИВОТ ВО ЕВРОПА