ГАЛА КОНЦЕРТ „БАЛЕТСКИ БИСЕРИ“ НА МАЈСКИТЕ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ