ГОСТИТЕ ВО ГЕРМАНСКИ ХОТЕЛ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ КАЧАТ АВТОМОБИЛИТЕ ДО НИВНАТА СОБА