БОЛНИЦА ВО БАНГЛАДЕШ ИЗБРАНА ЗА НАЈДОБРА НОВА ЗГРАДА НА СВЕТОТ ЗА 2021