БАРЛЕ – ГРАД КОЈ СЕ НАОЃА И ВО БЕЛГИЈА И ХОЛАНДИЈА, А ГРАНИЦАТА ПОМИНУВА НИЗ КУЌИ И ПАРКОВИ