ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА ВО СКОПЈЕ ГИ ДОБИ БЕЛИТЕ ЛАВОВИ БЕЛА И ЧАКА