ФРАНЦУЗИН ПЛИВА НИЗ ГОЛЕМАТА ПАЦИФИЧКА ДЕПОНИЈА ЗА ДА УКАЖЕ НА ПРОБЛЕМОТ НА ЗАГАДУВАЊЕТО СО ПЛАСТИКА