НАЈВИСОКАТА СТАНБЕНА ЗГРАДА ВО ЕУ КОНЕЧНО СЕ ОТВОРА ПО 17 ГОДИНИ ИЗГРАДБА