НАЈВИСОКАТА СКУЛПТУРА ВО ЕВРОПА ЌЕ БИДЕ ПОСТАВЕНА НА АВТОПАТ ВО БЕЛГИЈА