ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ СКИЈААТ ВО МАВРОВО СО ПОМОШ НА ЕКСПЕРТИ ОД ВЕЛС