БИБЛИОТЕКАТА ВО ШТИП СЛАВИ 40 ГОДИНИ, А ШТИПСКОТО БИБЛИОТЕКАРСТВО 1,5 ВЕК