ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА МЕШАНИОТ ХОР „ВАРДАР“ НА МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ВО БИХ