НА ФЕСТИВАЛ НА МАЛТА ПРОДОЛЖИВМЕ ДА ЈА ШИРИМЕ МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА НИЗ СВЕТОТ, ВЕЛАТ ОД „КАФЕ ДЕ АНАТОЛИЈА“