ПРЕКУ ЏЕЗ МУЗИКА И ФОРУМ ТЕАТАР МЛАДИ ОД БИТОЛА ЌЕ ПРОГОВОРАТ ЗА СВОИТЕ ПРОБЛЕМИ