ТАНЦОВО-ТЕАТАРСКОТО СТУДИО „ИМПЕРФЕКТ ДЕНСЕРС КОМПАНИ“ ОД ИТАЛИЈА СО ПРЕМИЕРА НА „БИТОЛА ШЕКСПИР ФЕСТИВАЛ“